berapa yang dilemparkan pada gaji emas laut bering