Mountain stone European version of stone breaking machine